Vypratanie skriniek

12.08.2019

Žiadame všetkých študentov, aby si prišli vypratať skrinky do 26. augusta 2019.