VIII. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

05.12.2017

dňa 5. decembra 2017 o 14.30 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.