VIII. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

06.12.2016

dňa 6. decembra 2016 o 14.45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

Program:

L.v.Beethoven: Sonáta F dur op. 10 č. 2 - 1. časť Allegro

S.Prokofiev: Etuda c mol op. 2 č. 4

Kristína Ščecinová, 5. ročník

/ z triedy Mgr.art. M.Hermanovej /

S.Rachmaninov: Etuda Es dur op. 33 č. 7

F.Chopin: Etuda cis mol op. 10 č. 4

Miriama Kohlšovská, 5. ročník

/ z triedy Mgr.art. M.Hermanovej /

F.Chopin: Mazúrky op. 67 - G dur č. 1 a g mol č. 2

Benjamín Grejták, 2. ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Katinovej Šingerovej /

J.S.Bach: Trojhlasná invencia a mol č. 13

C.Czerny: Etuda d mol op. 740 č. 14

F.Liszt: Etuda C dur op. 1 č. 1

Klaudia Gizelová, 2. ročník

/ z triedy Mgr.art. M.Hermanovej /

J.S.Bach: Trojhlasná invencia C dur č. 1

F.Chopin: Balada As dur op. 47

Tadeáš Golec, 3. ročník

/ z triedy Mgr.art. M.Hermanovej /

L.v.Beethoven: Allegretto op. 92

Júlia Pál Baláž a Anton Fuchs, 6. ročník

/ komorná hra z triedy Mgr.art. A.Ličkovej /

E.Lecuona: Andalúzia suita

Balázs Fazekaš, 2. ročník a Mgr.art. Erik Jámbor

/ komorná hra z triedy Mgr.art. E.Jámbora /