VII. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

29.11.2016

29. novembra 2016 o 14.45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

Program:

J.S.Bach:                          Trojhlasná invencia e mol č. 7

C.Czerny:                          Etuda g mol op. 740

                                          Renáta Goffová, 1. ročník

/ z triedy Mgr.art. Z.Udičovej /

J.S.Bach:                           Trojhlasná invencia g mol č. 11

C.Czerny:                          Euda d mol op. 740 č. 22

F.Poulenc:                         Noveleta b mol č. 2

                                          Ema Pisarčíková, 1. ročník

/ z triedy Mgr.art. M.Hermanovej /

C.Czerny:                          Etuda a mol op. 740 č. 41

F.Schubert:                        Impromptu Es dur op. 90 č. 2

                                           Samuel Seman, 2. ročník

/ z triedy Mgr.art. E.Jámbora /

C.Debussy:                        Pagody ( z cyklu Estampes )

F.Chopin:                           Etuda cis mol op. 10 č. 4

                                           Tadeáš Golec, 3. ročník

/ z triedy Mgr.art. M.Hermanovej /

W.A.Mozart:                       Sonáta B dur KV 189 - 1. časť Allegro

C.Debussy:                        Etuda pre osem prstov

                                           Jana Kapraľová, 5. ročník

/ z triedy Mgr.art. M.Hermanovej /

J.S.Bach:                            Prelúdium a fuga Es dur TK I.

                                           Viktória Nemjová, 6 . ročník

/ z triedy Mgr.art. N.Demeterovej /