VI. Svätomartinský festival v obci Veľké Trakany

15.10.2016

Študenti oddelenia dychových a bicích nástrojov sa zúčastnia

na VI. Svätomartinskom festivale v obci Veľké Trakany.

15. 10. 2016 o 14:00 hod.

V programe sa predstavia:

Big Band

Brass Band

Saxofónové trio

Jazz ansámbel