VI. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

11.12.2018

11. decembra 2018 o 14.45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.