VI. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

22.11.2017

dňa 22. novembra 2017 o 14.15 hod. v koncertnej sále na Timonovej ul.