VI. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

22.11.2016

22. novembra 2016 o 14. 45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

Program:

W.A.Mozart: Sonáta C dur KV 545 - 1.časť Allegro

                     Sophia Ligušová, 5. ročník

                                                              / z triedy Mgr.art. A.Ličkovej /

J.S.Bach:      Prelúdium a fúga c mol TK I.

J.Sibelius:    Etuda a mol

                     Leonard Tomi, 2. ročník

                                                               / z triedy Mgr.art. J.Debreovej /

A.Skriabin:    Etuda cis mol op. 2 č. 1

                      Dominik Bartek, 3. ročník

                                                               / z triedy Mgr.art. J.Debreovej /

F.Chopin:       Etuda cis mol op. 10 č. 4

F.Chopin:       Balada g mol op. 23

                       Miriama Kohlšovská, 5. roční

                                                              / z triedy Mgr.art. M.Hermanovej /