V. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

04.12.2018

4. decembra 2018 o 16.00 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.