V. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

21.11.2017

dňa 21. novembra 2017 o 15.05 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.