V. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

15.11.2016

dňa 15. novembra 2016 o 14.45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

Program:

J.S.Bach: Dvojhlasná invencia a mol č. 13

Rebeka Roziková, 1. ročník

/ z triedy Mgr.art. V.Samborskej /

J.S.Bach: Trojhlasná invencia c mol č. 2

Katarína Dékanyová, 2. ročník

/ z triedy Mgr.art. V.Samborskej /

J.S.Bach: Trojhlasná invencia e mol č. 7

M.Moszkowski: Etuda d mol

Benjamín Grejták, 2. ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Katinovej Šingerovej /


R.Schumann: Abegg variácie op. 1

S.Prokofiev: Sonáta f mol č.1

Lenka Polláková, 5. ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Katinovej Šingerovej /

L.v.Beethoven: Sonáta d mol op. 31 č. 2 - 1.časť Allegro

Juliana Čarnoká, 4. ročník                   / z triedy Mgr.art. J.Debreovej /

J.S.Bach: Trojhlasná invencia C dur č. 1

F.Chopin: Balada As dur op. 47

Tadeáš Golec, 3. ročník

/ z triedy Mgr.art. M.Hermanovej /