Úspech

01.12.2020

Medzinárodná spevácka súťaž - Pražský pěvec - XVIII. ročník - Praha

27. - 29. 11. 2020

Kristián Kokolusz 6.roč.

miesto v 2. kategórii konzervatórií

Absolútny víťaz súťaže

Cena sympatie Hlasového centra

Diplom za prednes skladby S. Rachmaninova

Klavírna spolupráca: Mgr. art. Katarína Trofimovič

Pedagóg: Mgr. Katarína Gremanová