Usmernenie - aktualizácia

20.04.2020

Usmernenie MŠVVAŠ SR k hodnoteniu žiakov SŠ - aktualizácia 20. 4. 2020