Turistický kurz

06.10.2016

Kurz je vyvrcholením procesu výchovy na ochranu človeka a prírody. Vytvára sústavu vedomostí, zručností a návykov, dopĺňa výchovu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, prospieva k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a orientuje záujem žiakov v špeciálnych (technických) športoch.

Termín ÚC: 10. 10. - 13. 10. 2016

Miesto konania: Slovenský raj - Podlesok

Miesto ubytovania: Autokemping Podlesok

Zraz účastníkov kurzu bude v pondelok o 9.30 hod. na železničnej stanici v Košiciach.

Vedúci ÚC, zdravotník, pedagogický dozor: Mgr. Gregor Fotul

Odborný inštruktor, pedagogický dozor: Mgr. Norbert Bodnár, Mgr. art. Erik Jámbor

Účastníci kurzu: študenti 4. ročníka

Ekonomické zabezpečenie:

  • študenti na vlastné náklady, plus každý dostane príspevok z fondu Rady rodičov
  • pedagógovia plne na náklady školy

Program ÚC:

1. deň pondelok 10. 10. 2014

7.00 hod: zraz frekventantov na hlavnej železničnej stanici v Košiciach

dopoludnia: presun vlakom na miesto konania ÚC, ubytovanie

popoludní: turistický pochod na trase Suchá Belá

večer: nočná vychádzka s pozorovaním nočnej oblohy a orientácie

2. deň utorok 11. 10. 2014

turistický pochod na trase Prielom Hornádu - Kláštorská roklina - Kláštorisko - Podlesok s priebežným osvojovaním si vedomostí zo zdravotnej prípravy

večer: táborák s kultúrnym programom

3. deň streda 12. 10. 2014

turistický pochod na trase Podlesok - Píla - Piecky - Suchá Belá - Podlesok s priebežným osvojovaním si vedomostí z orientácie v teréne

večer: branná výchova

4. deň štvrtok 13. 10. 2014

dopoludnia: športové súťaže a záverečné vyhodnotenie KOČAP

popoludní: presun vlakom späť do Košíc

Vypracoval Mgr. Gregor Fotul

Čo nesmiem zabudnúť na Turistický kurz:

 1.  Pevná turistická obuv

 2. Pršiplášť

 3. Čiapka

 4. Slnečné okuliare

 5. Krátke/dlhé oblečenie na turistiku

 6. Teplé oblečenie ku ohňu

 7.  Lieky, ak užívam

 8. Otvárak

 9. Športová obuv

10. Prezúvky do chatky

11. Čelovka/baterka

12. 2xponožky hrubé na turistiku

13. Ruksak

14. Fľašu na vodu