Stretnutie s prezidentkou

07.02.2020

Naša pani riaditeľka Aneta Hollá, ako účinkujúca pripravovaného predstavenia Baletu ŠDK - Milada Horáková pri osobnom stretnutí s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou.