Skúška na koncert - Mikuláš Schneider Trnavský

17.10.2016

Študenti speváckeho oddelenia dňa 17. októbra 2016 o 12.45 hod predstavia M. S. Trnavského - jeho študentské časy a tvorbu študentom Gymnazia sv. Tomáša Akvinského v priestoroch ich školy.