ŠKOLSKÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA 

18.12.2017

18. 12. 2017 v koncertnej sále