Rozlúčka s Mgr. Verou Lipatovou

25.10.2017

25. októbra 2017 o 11.45 hod. v obradnej sieni Krematória v Košiciach