Prehliadka mladých slovenských organistov

27.11.2017

27. novembra až 1. decembra 2017 - v Bratislave

Prehliadky sa zúčastní študent odboru hry na organe Dominik Murcko