Pokyny riaditeľky - nástup do školy

28.08.2020

Stiahnite si pokyny riaditeľky školy Mgr. art. Anety Hollej, ArtD. Začiatok školského roka je pripravený podľa pokynov MŠVVŠ SR.