OZNAM o 2. kole prijímacích skúšok

18.06.2019

Rozhodnutie

Riaditeľ Konzervatória na Timonovej 2 v Košiciach rozhodol, že sa vykonajú prijímacie talentové skúšky v ďalšom termíne pre nenaplnený počet miest pre tieto študijné odbory:

8226 Q Hudobno-dramatické umenie

8227 Q tanec

8229 Q 02 dirigovanie

8229 Q 04 hra na organe

8229 Q 05 hra na dychových nástrojoch

8229 Q 07 hra na akordeóne.

Termín druhého kola stanovuje na 18. júna 2019 (utorok).