Organizačné pokyny pre šk. rok 2020/201

07.08.2020

Organizačné pokyny pre školský rok 2020/2021 vypracované MInisterstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Platné od 1. 9. 2020