Koncert vo Východoslovenskej galérii v Košiciach

25.10.2016

25. októbra 2016 sa uskutoční koncert vo Východoslovenskej galérii  v Košiciach o 16.30 hod.

Konzervatórium, Timonova 2, Košice

Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

25. októbra 2016 - 16:30 hod.

Vás pozývajú

na

K O N C E R T

účinkuje

Kateryna SHAPRAN - klavír

L. v. Beethoven: Sonáta C dur op. 2 č. 3

I. časť - Allegro con brio

S. Rachmaninov: Prelúdium D dur op. 23 č. 4

P. I. Čajkovskij: Dumka

------ p r e s t á v k a -----

L. v. Beethoven: Sonáta G dur op. 31 č. 1

I. časť - Allegro vivace

S. Rachmaninov: Prelúdium D dur op. 23 č. 4

F. Liszt: Tarantella (z cyklu Roky putovania)

SHAPRAN Kateryna (1997 Užhorod) v školskom roku 2013/14 sa stala študentkou košického konzervatória v organovej triede Mgr. art. E. Dzemjanovej, ArtD.

V súčasnosti sa popri štúdiu hry na organe venuje aj štúdiu kompozície (3. ročník) v triede Mgr. N. Bodnára a hry na klavíri (4. ročník) v triede Mgr. art. V. Samborskej.