Workshop Veni academy

21.10.2019

Workshop Veni academy sa uskutoční v Košiciach v dňoch 21. a 22. októbra 2019, v čase od 9:55 do 11:35 hod. v koncertnej sieni a učebni č. 7 (prízemie).