Koncert študentov z partnerskej školy Kielce

27.06.2017

27. júna 2017 o 16.30 hod. v koncertnej sieni