Koncert študentov v Ostrave

01.02.2017

1. februára 2017 v Janáčkovej Konzervatoři v Ostravě