Koncert pedagógov 

15.11.2016

15. novembra sa uskutoční koncert pedagógov v koncertnej sále konzervatória o 16.30 hod.


Program: 

F. Mendelssohn-Bartholdy:                                Pieseň bez slov

Carl Maria Weber:                                              Rondo

                                                                            Milan Červenák - violončelo

                                                                             Irena Červenáková - klavír

Mike Mower:                                                       Sonata latino pre flautu a klavír

                                                                            2. Rumbango 

                                                                            3. Bossa Merengova

                                                                            Janka Jamborová - flauta Erik                                                                               Jambor - klavír

Eugen Suchoň:                                                  Bačovské piesne

                                                                           Marián Lukáč - spev

                                                                           Dagmar Duždová - klavír

Isidor Burdin:                                                     Prelúdium a Hora capricioso

                                                                           Juraj Helcmanovský, ml. - cimbal

                                                                           Daniela Kačmárová - klavír

Wayne Shorter:                                                 Night Dreamer 

                                                                           Ján Kopčák - saxofón
                                                                           Matúš Pavlík - klavír

                                                                          text: J. Kráľ

hudba: S. Giberti (úprava J. Vajó):                   Na horách býva

                                                                         Veronika Šoltýsová-Rabadová - spev

text a hudba - Igor Timko:                               Kto to dokáže

                                                                         Igor Timko - spev

                                                                         spoluúčinkuje: sláčikové kvarteto

                                                                         Milan Kyjovský - 1. husle

                                                                         Štefan Demeter - 2. husle

                                                                         Vera Lipatová - viola

                                                                         Milan Červenák - violončelo

Oto Kaušitz - Ernst Genersich:                        Vezmem si ťa frajerôčka (foxtrot)

Štefan Winkler:                                                Haló, dobrý večer slečna (foxtrot)

Oto Kaušitz - Gejza Dusík:                              Saigon (slowfox)

Ľudovít Válka - Jozef Štelibský:                      Ja,j Zuzka, Zuzička (foxtrot)

                                                              Combo band pod vedením Adriána Harvana