Koncert pedagógov konzervatória

10.10.2017

10. 10. 2017 o 16.30 hod. v koncertnej sále

účinkujúci

Milan ČERVENÁK

Juraj HELCMANOVSKÝ, ml.

Aneta HOLLÁ

Erik JÁMBOR

Janka JÁMBOROVÁ

Ján KOPČÁK

Samuel MARINČÁK

Zoltán ŠALLAI

Martin ŠVEC

Igor TIMKO

Peter TOMKO