Klavírny workshop - Artur Jaroň

12.12.2016

12. a 13. decembra 2016 na Moyzesovej ulici.

Pondelok: 9:00 - 12:30 hod.

14:00 - 17:30 hod.

Utorok: 9:00 hod - 13:00 hod.

Narodil sa v poľskom meste Kielce. Vyštudoval Akadémiu múzických umení v Krakove (prof. Irena Sijałowa-Vogel), absolvoval postgraduálne štúdium     na     konzervatóriu       Odesskim    (prof.   Anatoly   Kardaszowa)   a majstrovské kurzy pod vedením prof. Very Gornostaevovej a Güntera Ludwiga.

Vyvíja bohatú umeleckú  činnosť  ako  sólista  i  komorný hráč.  Vystupoval s väčšinou poľských orchestrov a účinkoval aj v zahraničí - v Nemecku, Švédsku, Dánsku, Slovensku, Rusku, Litve, Lotyšsku, Ukrajine, Francúzsku, Portugalsku, Belgicku, USA. Spolupracoval so skupinou popredných poľských dirigentov, spomeňme mená ako Jerzy Maksymiuk, Jerzy Salwarowski, Mark Pijarowski, Agnieszka Duczmal, Tadeusz Wojciechowski. Ako komorný hráč spolupracoval s umelcami ako Teresa Żylis - Gara, Malgorzata Walewski, Wieslaw Ochman, Adam Zdunikowskim a inými. V roku 2005 vystúpil so samostatným recitálom v Carnegie Hall. Nahráva pre Radio Kielce a ruskú televíziu. Na svojom konte má päť CD. Vzácnym je jeho naštudovanie a nahrávka Koncertu pre klavír a husle od Felixa Mendelssohna-Bartholdyho. Je riaditeľom Medzinárodného hudobného festivalu Krystyna Jamroz v Busko Zdrój a hlavným autorom cyklického podujatia Salón komornej hudby v Kielcach. Získal rad prestížnych ocenení, vrátane Award of Kielce, Cenu mesta Kielce, sošku vodcu  kraja   v   oblasti   kultúry  Golden  Emeryk  ako  aj  bronzový  kríž  za umeleckú činnosť.