Klavírny workshop s Markétou Cibulkovou

12.02.2019

12. -13. 02. 2019 v koncertnej sieni na Timonovej ul. a v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.