KLAVÍRNY RECITÁL KLAVÍRNY RECITÁL Matej STAŠÍK

28.05.2018

28. 05. 2018 (pondelok) o 16:30 hod. v koncertnej sieni