Klasická a jazzová hudba

07.10.2019

7. 10. 2019 o 10. 00 v koncertnej sále - Juraj Bartoš trúbka