IX. Interpretačný seminár klavírneho oddelenia

06.12.2016

dňa 6. decembra 2016 o 15.45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

Program:

J.S.Bach: Dvojhlasná invencia g mol č. 11

E.H.Grieg: Pochod škriatkov ( z cyklu Lyrické kusy )

Vivien Káposztásová, 2. ročník povinný predmet

/ z triedy Mgr.art. Z.Udičovej /

J.S.Bach: Prelúdium a fúga Es dur TK I.

W.A.Mozart: Sonáta a mol KV 310 - 1. časť Allegro

Viktória Nemjová, 6. ročník

/ z triedy Mgr.art. N.Demeterovej /

C.Czerny: Etuda d mol op. 740 č. 14

J.S.Bach: Trojhlasná invencia A dur č. 12

Alexandra Mlynarčíková, 2. ročník

/ z triedy Mgr.art. D.Kačmárovej /

F.Chopin: Scherzo cis mol op. 39 č. 3

Marek Madeja, 3. ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Debreovej /

J.S.Bach: Prelúdium a fúga d mol TK I.

Juliana Čarnoká, 4. ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Debreovej /

J.S.Bach: Prelúdium a fúga g mol TK I.

Richard Jambrich, 5. ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Debreovej /

M.Moszkowski: Polonaise h mol ( Poľské tance op. 55 )

Kristína Havrilová a Viktória Nemjová, 6. ročník

                                                                            / komorná hra z triedy Mgr.art.  A.Krajňákovej /