IX. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

18.12.2018

18. decembra 2018 o 15.45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.