IV. Interpretačný seminár

08.11.2016

klavírneho oddelenia dňa 8. novembra 2016 o 14.45 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.

Program:

J.S.Bach: Dvojhlasná invencia d mol č. 4

C.Czerny: Etuda D dur op. 740 č. 21

D.Kardoš: Bagately op. 18 č. 2, č. 7

Sára Čopová, 1.ročník

/ z triedy Mgr.art. E.Jámbora /

A.Skriabin: Etuda cis mol op. 2 č. 1

L.v.Beethoven: Sonáta Es dur op. 31 č. 3 - 1.časť Allegro

R.Schumann: Abegg variácie op. 1

S.Prokofiev: Sonáta f mol č.1

Lenka Polláková, 5.ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Katinovej Šingerovej /

J.S.Bach: Trojhlasná invencia g mol č. 11

J.B.Cramer: Etuda e mol č. 35

Ema Pisarčíková, 1.ročník

/ z triedy Mgr.art. M.Hermanovej /

J.B.Cramer: Etuda D dur č. 32

F.Chopin: Valčík op. 64 č. 2 cis mol

Samuel Seman, 2.ročník

/ z triedy Mgr.art. E.Jámbora /

M.Moszkowski: Etuda g mol č. 3

D.Scarlatti: Sonáta d mol č. 2

Alexandra Slovíková, 3.ročník

/ z triedy Mgr.art. D.Kačmárovej /

L.v.Beethoven: Sonáta G dur op. 14 č. 2 - 1.časť Allegro

Júlia Pál Baláž, 6.ročník

/ z triedy Mgr.art. J.Debreovej /

S.Prokofiev: Sonáta a mol č. 3

Balázs Fazekaš, 2.ročník

                                                                            / z triedy Mgr.art. J.Debreovej