IV. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

04.12.2018

4. decembra 2018 o 15.05 hod. v seminárnej miestnosti na Moyzesovej ul.