IV. INTERPRETAČNÝ SEMINÁR KLAVÍRNEHO ODDELENIA

14.11.2017

dňa 14. novembra 2017 o 15.50 hod. v seminárnej miestnosti na 

Moyzesovej ul.