Interpretačný seminár - spevácke oddelenie

14.02.2017

14. február 2017 v koncertnej sieni o 14.15 hod.

Program:

1. Lýdia Dzurenková 1. roč. B. Urbanec: Čo, kalina, smutná stojíš?

Kl. spolupráca: BcA. M. Pavlík

Ped.: Mgr. art. A. Hollá, ArtD.

2. Anna Lachová 1. roč. A. Moyzes: Chodili chlapci k nám

F. Schubert: Lachen und Weinen

Kl. spolupráca: BcA. M. Pavlík

Ped.: Mgr. art. A. Hollá, ArtD.

3. Dávid Horváth 1. roč. P. Hochel: Chlapec som ja, chlapec

P. Hochel: A môj otec, dobrý otec

Kl. spolupráca: BcA. M. Pavlík

Ped.: Mgr. art. A. Hollá, ArtD.

4. Stanislava Vassová 2. roč. M. Sch. Trnavský: Zaleť sokol

B. Urbanec: Nepíšeš

Kl. spolupráca: Mgr. art. D. Kačmárová

Ped.: Mgr. A. Tóthová

5. Lenka Polláková 3. roč./obligát/ M. Sch. Trnavský: Ej, hora, hora, zelenaj sa

M. Sch. Trnavský: Keď sa drobné piesenky

Kl. spolupráca: Mgr. art. D. Kačmárová

Ped.: Mgr. A. Tóthová

6. Jana Margová 4. roč. G. Fauré: Les roses d´Ispahan

B. Smetana: ária Mařenky "Kdybych se co takového..."

/z opery Prodaná nevěsta/

Kl. spolupráca: ped. I. Červenáková

Ped.: Mgr. K. Gremanová

7. Martin Potoma 4. roč. M. Sch. Trnavský: Hej, pofukuj, povievaj

W. A. Mozart: Abendemfindung

Kl. spolupráca: Mgr. art. D. Duždová

Ped.: Mgr. M. Lukáč

8. Veronika Andrašková 6. roč. M. P. Musorgskij: Kde si, hviezdička?

G. Verdi: ária Azuceny "Stride la vampa"

/z opery Trubadúr/

Kl. spolupráca: ped. I. Červenáková

Ped.: Mgr. K. Gremanová