Interpretačný seminár oddelenia dychových a bicích nástrojov

28.11.2016

28. novembra 2016 o 14.15 hod. v triede č. 24

W. A. Mozart:                  Rondo G dur pre flautu a klavír

                                        Mariana Porvažníková - flauta, 3. ročník

                                        klavírna spolupráca: Mgr. art. Z. Udičová

                                                                          /z triedy Mgr. art. A. Trnovej/

C. Reinecke:                    Balada pre flautu a klavír

                                         Kamila Skladaná - flauta, 6. ročník

                                         klavírna spolupráca: Mgr. art. Z. Udičová

                                                                          /z triedy Mgr. art. A. Trnovej/