Interpretačný seminár  oddelenia strunových nástrojov

25.10.2016

25. 10. 2016 o 15:00 hod. - koncertná sieň

A. Géza: Koncertná etuda

cimbal: Stanislava Lenártová, 1. ročník

z triedy Mgr. art. J. Helcmanovského, st.

R. Dyens: Tango en´Skai

gitara: Júlia Eliána Mitrová, 1. ročník

z triedy MgA. J. Haluzu

S. L. Weiss: Courante zo Suity d mol

F. Tarrega: Polka Rosita

gitara: Augustín Mušuta, 1. ročník

z triedy MgA. J. Haluzu

J. S. Bach: Jesu, joy of man´s desiring (z kantáty č. 147)

gitara: Tomáš Tabáček, 1. ročník

z triedy MgA. J. Haluzu

A. Vinitsky: A child rides a merry goat

gitara. Jakub Kmec, 1. ročník

z triedy MgA. J. Haluzu

W. Walton: Bagatella č. 3

E. Lecuona: Malagueña

gitara: Amadé Pál Baláž, 4. ročník

z triedy MgA. J. Haluzu

M. Pasieczny: Two stories about Patric

gitara: Adrián Volák, 4. ročník

z triedy Mgr. art. P. Tomka

S. L. Weiss: Ciaccona

cimbal: Tina Gubová, 6. ročník

z triedy Mgr. art. J. Helcmanovského, st.

Ako hosť sa na interpretačnom seminári predstaví Annamária Veres zo ZUŠ M. Hemerkovej - ocenená účastníčka na Medzinárodnom gitarovom festivale Junior Brno ´2016.