Interpretačný seminár speváckeho oddelenia

23.10.2018

23. októbra 2018 o 14.15 hod. v koncertnej sále