INTERPRETAČNÝ SEMINÁR speváckeho oddelenia

10.10.2017

10. október 2017 - koncertná sála o 14:15 hod.