Interpretačný seminár speváckeho oddelenia

11.01.2017

11. január 2017 č. 24 o 14.15 hod.

1. Frederika Kočišová 1. roč.

V. F. Bystrý: Keď som bola pri mamičky

J. Cikker: Kopala studienku

Kl. spolupráca: R. Jambrich, 5. roč.

Ped.: MgA. L. Mečlová


2. Nikola Mesárošová 1. roč.

Š. Jurovský: Povej vetrík, povej

V. Blažek: Kebych mala, kebych

Ped.: G. Šaráková


3. Vladislav Micenko 4. roč.

A. Moyzes: Javorová hužva

F. Schubert: Der Leiermann

Kl. spolupráca: Mgr. art. D. Duždová

Ped.: Mgr. M. Lukáč


4. Natália Kislanová 5. roč.

W. A. Mozart: Ridente la calma

T. Frešo: Jar

Kl. spolupráca: ped. I. Červenáková

Ped.: Mgr. art. M. Várady