Interpretačný seminár speváckeho oddelenia

06.12.2016

6. december 2016 Koncertná sála o 14.30

1. Richard Vranec 1. roč.

Dol, dolinou tečie voda

Dievča, dievča lastovička

Kl. spolupráca: BcA. M. Pavlík

Ped.: Mgr. A. Tóthová

2. Tatiana Lesáková 1. roč.

Mala som ja na rukáve

Garafia, strom zelený

Kl. spolupráca: BcA. M. Pavlík

Ped.: Mgr. A. Tóthová

3. Frederika Kočišová 1. roč.

V. Figuš Bystrý: Keď som bola pri mamičky

J. Cikker: Kopala studienku

Kl. spolupráca: R. Jambrich

Ped.: MgA. L. Mečlová

4. Paulína Chovanová 2. roč.

M. Sch. Trnavský: Zoťali brezu

Sch. Trnavský: Keby ja vedela

Kl. spolupráca: p. I. Červenáková

Ped.: MgA. M. Várady

5. Peter Gáč 3. roč.

M. Sch. Trnavský: Keď ja pôjdem k dievčaťu švárnemu

M. Sch. Trnavský: Orali by moje volky

Kl. spolupráca: Mgr. M. Burášová

Ped.: p. M. Gurbaľ

6. Petra Beňová 2. roč.

W. A. Mozart: Radosť

A. Scarlatti: Sento nel core

Kl. spolupráca: MgA. J. Katinová-Šingerová

Ped.: p. G. Šaráková

7. Leonard Sedláček 3. roč.

R. Schumann: Ich grolle nicht

A. Scarlatti: O cessate di piagarmi

Kl. spolupráca: p. I. Červenáková

Ped.: p. M. Gurbaľ

8. Barbora Gildeinová 3. roč.

A. Dvořák: Kytice

W. A. Mozart: Das Veilchen

Kl. spolupráca: MgA. N. Demeterová

Ped.: p. G. Šaráková

9. Vladislav Micenko 4. roč.

F. Schubert: Der Leiermann

A. Moyzes: Hej, javorová hužva

Kl. spolupráca: MgA. D. Duždová

Ped.: Mgr. M. Lukáč

10. Miroslava Paulovčáková 4. roč.

W. A. Mozart: Voi che sapete

J. Haydn: Sailor's song

Kl. spolupráca: p. I. Červenáková

Ped.: MgA. M. Várady

11. Natália Kislanová 5. roč.

J. S. Bach: Pfingst kantate

T. Frešo: Jar

Kl. spolupráca: p. I. Červenáková

Ped.: MgA. M. Várady

12. Veronika Andrašková 6. roč.

M. P. Musorgskij: Z mojich sĺz vyrástlo veľa

F. Tosti: Vorrei morire

Kl. spolupráca: p. I. Červenáková

Ped.: Mgr. K. Gremanová

13. Jakub Benčo 1. roč.

E. Suchoň: Cez Petrovec

E. Suchoň: Pojšlo diovča

Kl. spolupráca: R. Jambrich 5. roč.

Ped.: MgA. L. Mečlová

14. Veronika Andrašková 6. roč.

G. B. Pergolesi: Stabat Mater č. 11,12

Michaela Bukovinská 6. roč.

Ped.: MgA. I. Dohovič PhD.