Interpretačný seminár speváckeho oddelenia

22.11.2016

22. november 2016 o 14.15 hod. v koncertnej sieni

Program:

V. Figuš-Bystrý: Horienka horička

V. Figuš-Bystrý: Cez Petrovec

Jakub Benčo 1. ročník

klavírna spolupráca: R. Jambrich, 5. ročník

ped.: MgA. L. Mečlová


J. L. Bella: Matka nad kolískou

J. Haydn: Trost unglücklicher liebe

Katarína Lehončáková 1. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. N. Demeterová

ped.: G. Šaráková


W. A. Mozart: Želania

A. Caldara: Sebben crudele

Dominik Ronďoš 2. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. N. Demeterová

ped.: G. Šaráková


A. Moyzes: Šuhajko za vodou

V. Figuš-Bystrý: Horienka horička

Viktória Nemjová 3. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. N. Demeterová

ped.: G. Šaráková


M. Lichard: Vykvitla ruža

Ach, už ten môj milý

A. Cíger: Túžba moja

Petra Beňová 3. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. J. Katinová-Šingerová

ped.: G. Šaráková


V. Figuš-Bystrý: Janík a Hanička

Ukrajinská ľud. pieseň: Ticho nad ričkoju

Viktoriya Zalishchuk 3. ročník

Petra Beňová 3. ročník

klavírna spolupráca: Bc. B. Lajošová

ped.: Mgr. M. Lukáč, G. Šaráková


A. Dvořák: Kytice

W. A. Mozart: Das Veilchen

Barbora Gildeinová 3. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. N. Demeterová

ped.: G. Šaráková


D. Kardoš: Večer /z cyklu Piesne o láske/

Lea Hudzíková 4. ročník

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: Mgr. art. M. Várady


J. S. Bach: Quia respexit /Magnificat/

P. Mascagni: Ave Maria

Jana Margová 4. ročník

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: Mgr. K. Gremanová


W. A. Mozart: ária Cherubína "Voi che sapete"

C. Monteverdi: Illustrative, o cieli

Miroslava Paulovčáková 4. ročník

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: Mgr. art. M. Várady


T. Frešo: Jar

Barbora Ivanová 5. ročník

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: Mgr. A. Tóthová


F. Tosti: Vorrei morire!...

M. P. Musorgskij: Z mojich sĺz vyrástlo veľa

Veronika Andrašková 6. ročník

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: Mgr. K. Gremanová


N. Bodnár: Telefón

M. Novák: Jarný kvet

Michaela Bukovinská 6. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. J. Katinová-Šingerová

ped.: G. Šaráková