Interpretačný seminár speváckeho oddelenia

08.11.2016

8. november 2016 o 14.15 v koncertnej sieni

Program:

A. Moyzes: Šuhajko za vodou

B. Urbanec: Ej hora, hora, hájiček

Lýdia Dzurenková 1. ročník

klavírna spolupráca: BcA. M. Pavlík

ped.: Mgr. art. A. Hollá, ArtD.

M. Schneider-Trnavský: Orali by moje volky

M. Schneider-Trnavský: Limbora, limbora

Dávid Horváth 1. ročník

klavírna spolupráca: K. Havrilová, 6. ročník

ped.: Mgr. art. A. Hollá, ArtD.

M. Schneider-Trnavský: Sihote, sihote

M. Schneider-Trnavský: Javoru, javorník

Anna Lachová 1. ročník

klavírna spolupráca: A. Fuchs, 6. ročník

ped.: Mgr. art. A. Hollá, ArtD.

G. Puccini: ária Collina /z opery Bohéma/

  • Dvořák: Biblická pieseň č. 10

Krisztian Kokolusz 2. ročník

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: Mgr. K. Gremanová

F. Schubert: Minnelied

M. Schneider-Trnavský: Pri Trenčianskej bráne

Barbora Šuňavská 2. ročník

klavírna spolupráca: Mgr. art. D. Kačmárová

ped.: Mgr. A. Tóthová

W. A. Mozart: Als Luise die Briefe ihres ungetreuen

A. Vivaldi: Vieni, vieni

Tina Gubová 3. ročník obligát

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: Mgr. K. Gremanová

M. Schneider-Trnavský: V našom dvore na javore

S. Rachmaninov: Son

Miroslava Paulovčáková 4. ročník

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: Mgr. art. M. Várady

E. Suchoň: Povedže mi, povedz

D. Kardoš: Svadobná /z cyklu Piesne o láske/

Jana Margová 4. ročník

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: Mgr. K. Gremanová

P. Mascagni: ária Suzel /z opery L´Amico Fritz/

S. Racmaninov: Paľubila ja

Lea Hudzíková 4. ročník

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: Mgr. art. M. Várady

V. Kubička: Šalamúnova pieseň č.3

/z cyklu Šalamúnove piesne/

V. Kubička: Hospodin je môj pastier

Veronika Andrašková 6. ročník

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: Mgr. K. Gremanová