Interpretačný seminár speváckeho oddelenia

04.04.2017

4. apríl 2017 o 14.30 hod. v koncertnej sieni