Interpretačný seminár – spevácke oddelenie

12.12.2017

12. december 2017 Koncertná sála o 14.15 hod.