Interpretačný seminár – spevácke oddelenie

09.10.2018

9. 10. 2018 o 14.15 v koncertnej sieni