Interpretačný seminár - spevácke oddelenie

11.10.2016

11. október 2016 v koncertnej sieni o 14.15 hod.

A. Moyzes: Šuhajko za vodou

B. Urbanec: Ej hora, hora, hájiček

Lýdia Dzurenková 1. roč.

klavírna spolupráca: BcA. M. Pavlík

ped.: Mgr. art. A. Hollá, ArtD.

M. Schneider-Trnavský: Keby som bol vtáčkom

M. Schneider-Trnavský: Limbora, limbora

Jakub Benčo, 1. roč.

klavírna spolupráca: M. Bednárová, 5. roč.

ped.: MgA. L. Mečlová

. M. Schneider-Trnavský: Na tej našej záhradôčke

M. Schneider-Trnavský: Nesedaj, sláviček

Anna Lachová 1. roč.

klavírna spolupráca: A. Fuchs, 6. roč.

ped.: Mgr. art. A. Hollá, ArtD.

W. A. Mozart: Spokojnosť

M. Schneider-Trnavský: Ej, hora, hora

Katarína Lehončáková 1. roč.

klavírna spolupráca: Mgr. art. N. Demeterová

ped.: G. Šaráková

M. Schneider-Trnavský: Dobrú noc má milá

M. Schneider-Trnavský: Junák

Dávid Horváth 1. roč.

klavírna spolupráca: K. Havrilová, 6. roč.

ped.: Mgr. art. A. Hollá, ArtD.

M. Schneider-Trnavský: Oráč

M. Schneider-Trnavský: Šuhajko za vodou

Tatiana Lesáková 1. roč.

klavírna spolupráca: BcA. M. Pavlík

ped.: Mgr. A. Tóthová

M. Lihovecký: Kvet na orgováne

J. Cikker: Zoťali brezu

Richard Vranec 1. roč.

klavírna spolupráca: BcA. M. Pavlík

ped.: Mgr. A. Tóthová

L. Janáček: Pérečko

M. Schneider-Trnavský: Ej, zaleť vtáča

Frederika Kočišová 1. roč.

klavírna spolupráca: R. Jambrich, 5. roč.

ped.: MgA. L. Mečlová

*********************************************

M. Schneider-Trnavský: Umrem, umrem

M. Schneider-Trnavský: Pime, chlapci

Peter Gáč 2. roč.

klavírna spolupráca: Mgr. M. Burášová

ped.: M. Gurbaľ

M. Schneider-Trnavský: Naším malým oblôčkom

Petra Čahojová 4. roč.

klavírna spolupráca: ped. I. Červenáková

ped.: Mgr. art. M. Várady